Propaganda - 21 Hàn Thuyên, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam on Eaten