Ishtabach - השקמה פינת, Beit Ya'akov St 1, Jerusalem, Israel on Eaten